Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ


Αδερφάκια μου, γλυκά μου, ολόγλυκά μου εν Χριστώ Ιησού, ο Θεός άνοιξε εις ημάς τις πόρτες της σοφίας Του τις οποίες ο διάβολος, παραχώρηση Θεού λόγω της ημιμάθειας και της διαπαιδαγώγησης που έπρεπε να υπάρξει στον κόσμο, αιώνες τώρα κρατούσε κλειστές. Έτσι αφήνεται να εννοηθεί ότι το πλήρωμα του αγίου χρόνου ήρθε και τα γεγραμμένα θέλουσι λαμβάνει χώρα με την παρουσία όλων εμάς στον κόσμο και των άφθαρτων στοιχείων τα οποία ο Θεός δια της πίστεως μας ενέπνευσε μέσα μας. Φανερώνοντάς τα εις ημάς ως αληθινά και υπαρκτά. Ήρθε λοιπόν η ώρα και ο καιρός ώστε το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου να ανατραπεί. Και η θέση του πνεύματος να ανέβει στην θέση που ήτο πριν την πτώση, όπου το πνεύμα πορεύονταν της ύλης. Εν αντιθέσει σήμερα όπου η ύλη πορεύεται του πνεύματος. Ο τρόπος που απαιτείται ώστε να αλλάξουν αυτά τα δυο είναι ο αγιασμός και ο καθαρισμός (άγιοι γίνεστε καθώς εγώ ειμί), φανερώνει ο Ιησούς (Θεός) δια του Ευαγγελίου του. Είμεθα σήμερα εμείς ένα μικρό ποίμνιο έναντι της πολυφωνίας του συστήματος και της αδιαπέραστης σύγχυσης του κόσμου (πνευματική σύγχυση), φανερώνοντας ότι η Βαβέλ κτίσθηκε πάλι σήμερα σε όλον τον πλανήτη. Όμως σήμερα κτίσθηκε μέσα στους εγκεφάλους όλων το πολίτευμα του διχασμού και παρουσιάζεται με το ότι ο καθένας άνθρωπος έχει την δική του αδιάλλακτη γνώμη, η οποία γνώμη οδηγεί τους ανθρώπους στην απεραντοσύνη της μοναξιάς. Ακόμη, η μοναξιά και η Βαβέλ επικρατεί σήμερα και στον πνευματικό κόσμο, διότι όλοι οι χριστιανοί αγαπούν έναν Θεό, τον Θεό της αγάπης με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο τρόπος όμως αυτός δεν είναι ο σωστός διότι ο τρόπος αυτός χώρισε τους χριστιανούς και όλοι έπεσαν στην παγίδα της κρίσης. Η οποία κρίση έρχεται από τα δόγματα των δικών μας εκκλησιών, των δικών τους οργανώσεων, (ατομικισμός) κλπ.. Αυτό οδήγησε όλους τους χριστιανούς στον φανατισμό, ο οποίος τους κατέληξε στην ανελέητη κρίση του ενός έναντι του αλλού, με φυσική συνέπεια όλων αυτών των γνωμών να καταλήξουν οι χριστιανοί στην απομάκρυνσή τους από τον Θεό. Διότι η εντολή του Θεού είναι, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτη εις τον ίδιον κύριον ίστασαι ή πίπτεις; Συ τι; Αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Θέλω όλοι εμείς να μελετάμε ουσιαστικά τον Λόγο του Θεού ώστε δια αυτού να αντλήσουμε τα αληθινά στοιχεία, τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στην άφθαρτη και πανευδαίμονη ζωή, χαρούμενη, ανεκλάλητη ζωή και στην αγαλλίαση του Θεού. Στοιχεία τα οποία έχουν χαθεί σήμερα από τις κοινωνίες των ανθρώπων. Καθώς δια της ατομικής κρίσης (γνώθι σαυτόν) γινόμεθα κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του Θεού, καθώς κληρονόμοι του υλικού και του πνευματικού κόσμου τον οποίον ο Θεός μας φανέρωσε. Ο προφήτης φανερώνει, ξύπνα θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη. Και δεν εννοεί τον Θεό διότι αυτός σίγουρα δεν κοιμάται, εννοεί τον άνθρωπο αυτός κοιμάται σήμερα. Διότι αντί να ασχοληθεί με τον Δημιουργό, ασχολείται με τα δημιουργήματα τα οποία του κλέβουν όλον τον χρόνο και δεν τον αφήνουν να αξιοποιήσει τις υπερβατικές συν Θεό ικανότητές του. Εμείς σήμερα που εννοήσαμε την μεγάλη αξία του Θεού και του κάθε ανθρώπου καλούμαστε άνωθεν να ξεκινήσομε έναν πόλεμο. Έναντι της αμαρτίας, της φθοράς, του μεσότοιχου της έχθρας που υπάρχει σήμερα μεταξύ των χριστιανών, των φυλών, των δογμάτων, μεταξύ της αμαρτίας και της αναμαρτησίας που μας διέπει. Μάλιστα να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε να κάνουν και αυτοί τον πόλεμο αυτό και να γκρεμίσουν τα προσωπικά τους οφέλη που πηγάζουν μέσα από τα πολιτικά συστήματα και μέσα από τα χριστιανικά συστήματα (δόγματα). Καθώς και τον πόλεμο που πηγάζει μέσα από οτιδήποτε που τους χωρίζει ώστε να έρθει η αγάπη του Χριστού και αυτή να βασιλεύει στην ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν απόφαση ώστε η βοήθεια του Θεού να έρθει και δια αυτής να ανατραπεί η δαιμονισμένη κατάσταση του κόσμου που βλέπομε μέσα μας και γύρω μας. Ο οποίος κόσμος αν συνεχίσει έτσι όπως πορεύεται σήμερα και δεν εννοήσει ώστε να πορεύεται εν Χριστώ, είναι θέμα χρόνου να καταστραφεί από τον εγωισμό των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Μόνο λοιπόν η συμμαχία Θεού και ανθρώπου έχουν και παρέχουν την εξουσία να ανατρέψουν την κατάσταση αυτής της σύγχυσης (Βαβέλ) που έχει σήμερα πνευματικά επικρατήσει παντού και εμφανίζεται στις κοινωνίες μας δια της μοναξιάς. Την εξουσία αυτή την έχουν οι νέοι μαθητές οι οποίοι είμεθα όλοι εμείς. Θέλω όλοι εμείς οι νέοι μαθητές να σηκώσουμε ψηλά το ανάστημα του Χριστού δια της παρουσίας μας στις κοινωνίες που ζούμε ώστε να γίνουν εν Χριστώ. Ένα μεγάλο, πελώριο άρμα που πρέπει να γκρεμίσουμε μέσα μας και γύρω μας είναι η παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου που μας διέπει σήμερα και ο χρόνος που αφιερώνουμε για την συγκέντρωση της ύλης αυτής (χρήματα). Ο χρόνος αυτός που αφιερώνουμε για την συγκέντρωση της ύλης είναι θάνατος ψυχής και σώματος. Διότι γίνεται αιτία να καταργεί εις ημάς τον ελεύθερο χρόνο μας ώστε αιώνες τώρα να μένουμε ακαλλιέργητοι ως προς τις πνευματικές υπερβάσεις τις οποίες ο Χριστός φανέρωσε ότι θα πρέπει να μας διακατέχουν (σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει). Όταν κάποιος μεριμνά και ασχολείται με ένα αντικείμενο (θέμα), δυστυχώς μένει ακαλλιέργητος και δεν δύναται να αναγεννηθεί. Μάλιστα γίνεται αιτία ο καθένας που απομακρύνεται από τον Θεό να εμποδίζει τον εαυτό του άθελα του στο να δύναται να συλλάβει την αξία του Αγίου Ευαγγελίου, του Θεού γενικότερα. Έτσι η γνώση της ανυπόκριτης αγάπης, η γνώση στην βάση της ζωής (ταπείνωση) και η γνώση της άφθαρτης ζωής που φέρνει την κατάργηση του φυσικού θανάτου, περιορίζεται και χάνεται. Όμως σήμερα, ο Άγιος Θεός έφερε την Φωνή Θεού μέσα μας και γύρω μας ώστε σύντομα να βγάλει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους από την δαγκάνα του Άδη. Μόνο όμως εκείνους που συλλαμβάνουν τον Θεό και εννοούν την μεγάλη αξία Του. Πίστη λοιπόν στο έργο που ο Θεός μας ενέπνευσε να παρουσιάσουμε ώστε να το φέρομε εις πέρας. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι μαζί μελέτη, προσευχή και εφαρμογή (άγιοι γίνεστε καθώς εγώ ειμί). Τον τελευταίο καιρό μπήκε στην ζωή μερικών αδελφών η διαβολή ώστε να μικρύνει η πρωτογενής απόφασή τους στην επίτευξη του στόχου του Θεού. Χρειάζεται προσοχή! Να μην χάνουμε το θάρρος μας και την πίστη μας στον αγιασμό και στην ζωή. Ο διάβολος θέλει να καταργήσει την ζώσα πίστη και την πρωτογενή πίστη, η οποία ήτο γεμάτη ενθουσιασμό εις ημάς ώστε να μας επαναφέρει πάλι στις αυλές της αμαρτίας και του θανάτου. Ας σηκώσουμε ενωμένοι μια ψυχή, μια καρδιά, ένα φρόνημα όλοι μαζί ψηλά την δάδα του Θεού και είναι σίγουρο ότι όποιος παλεύει συν Θεό ουδέποτε νικάτε. Όσοι τώρα δεν εννοούν το αριστούργημα του Θεού, τον παιδαγωγό (διάβολο), αργά ή γρήγορα αυτός θα γίνει εξολοθρευτής στην ζωή τους και θα τους αρπάξει (όσους δεν θελήσουν να αναγεννηθούν) προς καύση, μη γένοιτο. Όσοι παλέψουν όμως θα γίνουν άγιοι και αν δεν μπουν στην ζωή δια της ζωής είναι σίγουρο ότι θα μπουν δια του θανάτου. Ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων τω πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Καθώς, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Αυτό να πιστέψουμε γένοιτο γένοιτο Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου