Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η Φωνή Θεού θα συμβάλει καθοριστικά

Η Φωνή Θεού θα συμβάλει καθοριστικά, ιδιαίτερα στον χριστιανικό κόσμο ώστε να φανερωθούν οι υιοί του Θεού ανεξαρτήτου δόγματος, φυλής, έθνους οι οποίοι σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο και διεξάγουν πνευματικούς αγώνες αναγέννησης κατά τόπους και διακατέχονται από μέρος αλήθειας ή πνευματικών στοιχείων. Η Φωνή Θεού δεν έχει αποστολή να δημιουργήσει μία νέα χριστιανική οργάνωση ή ένα νέο δόγμα, αλλά να συμπληρώσει στους ήδη υπάρχοντες χριστιανούς και μη καθώς και σε όλο τον πνευματικό, λογοτεχνικό, επιστημονικό, ερευνητικό κόσμο που σήμερα καθορίζει την τύχη των λαών ανεξαρτήτου πνευματικού επιπέδου, τα πνευματικά εκείνα στοιχεία (ελλείποντα) τα οποία θα επαναπροσδιορίσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις αναγέννησης όλου του χριστιανικού κόσμου και μη, ώστε να επιτευχθεί η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οποία ενότητα είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού και έχει ως εξής: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Τελευταία διαμέσου των διαρθρωτικών πνευματικών αλλαγών διά του Ευαγγελίου θα επαναφέρει η Φωνή Θεού στους έχοντες αποστολή τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν την ζωή άφθαρτη, αναπτύσσοντας αυτή την ζωή στους ανθρώπους του Θεού σε γονιδιακό επίπεδο όπου η ζωή η αιώνιος και η ζώσα πίστη θα διακατέχουν αυτούς τους υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Είναι απολύτως βέβαιον ότι αυτοί οι υιοί του Θεού θα ελευθερώσουν και την κτίση από την φθορά που την διέπει σήμερα, αφού όμως πρώτα διά της μετάνοιας, της αναγέννησης, της ζώσης πίστεως θα έχουν ελευθερώσει τον εαυτόν τους από την αμαρτία, τα πάθη, τους εγωισμούς, τα στερεότυπα που υφίστανται σήμερα και μας καθιστούν εχθρούς μεταξύ μας, με αποκορύφωμα πάντων την απελευθέρωση του ανθρώπου από την φθορά και τον θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου