Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Αγάπη ανυπόκριτη:

Αγάπη ανυπόκριτη: Η αγάπη η ανυπόκριτη, είναι αυτή η οποία δεν διακατέχεται από το δαιμόνιο της προσωποληψίας. Η προσωποληψία χαρίζει αγάπη στον άνθρωπο, αποβλέποντας μόνο στα δικά της προσωπικά συμφέροντα. Η αγάπη η ανυπόκριτη, είναι ο ένθερμος ζήλος αυτής, να αναγεννηθώ και να φέρω την αποστολή μου εις πέρας, την οποία αποστολή ο Θεός την έδωσε. Αυτό ισχύει για τον κάθε μαθητή του Χριστού ο οποίος εννοεί, θέλει και επιδιώκει το θέλημα του Θεού στην ζωή του, το οποίο θέλημα έχει συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένη επιδίωξη και είναι η δόξα του Θεού και η αναγέννηση των συνανθρώπων. Όλα να γίνονται με θυσία και στον υλικό τομέα και στον πνευματικό. Να ξέρουμε ότι το πονηρό το αποστρεφόμαστε, όταν οτιδήποτε επιδιώκουμε υλικό ή πνευματικό δεν διακατέχεται από δόλο. Το αγαθό συντελείται στην ζωή μας, όταν επιδιώκουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό το θέλημα του Θεού έχει την δύναμη να μας μεταμορφώσει σε παιδιά, με πνεύμα αγαθό. Ο Κύριος τόνισε, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Η αγάπη η ανυπόκριτη διακατέχεται από αγαθές προθέσεις, που στρέφονται πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου