Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Δουλεύοντες τον Κύριο:


Δουλεύοντες τον Κύριο: Στον Κύριο δουλεύουμε, όταν υπακούμε στο θέλημά του, αναπτύσσοντας αυτό στην δική μας ζωή και στην ζωή των συνανθρώπων μας. Το ατομικό συμφέρον, είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον και θα πρέπει να το αποτινάξουμε από την ζωή μας. Το γενικό συμφέρον, είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον και αυτό να αναπτύξουμε στην ζωή μας από σήμερα και για όλη μας την ζωή, μέχρι ο Κύριος να βραβεύσει τους αγώνες μας. Ο τρόπος που θα μας κάνει να δουλεύουμε στην ζωή μας τα του Κυρίου, είναι η αγάπη. Η αγάπη η ανυπόκριτη, βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Τόσα χρόνια που εργάζομαι στον Κύριο κάνοντας το θέλημά του, έχω τόση δουλειά πνευματική η οποία δεν με κουράζει, αλλά με ξεκουράζει. Το καλύτερο σύστημα σωτηρίας και ίδρυσης της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας, είναι να αναγεννηθούμε κατά Θεό. Όταν το πετύχουμε θα χρησιμοποιηθούμε άνωθεν ως σαν σκεύη εκλογής για την επικράτηση του Θεού στις καρδιές, αλλά και στην λογική των ανθρώπων, έτσι δουλεύουμε στον Κύριο κάθε μέρα. Φυσικά ο εργάτης, είναι άξιος της τροφής, την οποίαν ο Πατέρας αφού δουλεύουμε σε αυτόν, παρέχει εις ημάς πλουσίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου