Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Δικαιοσύνη Θεού:

Δικαιοσύνη Θεού: Η δικαιοσύνη του Θεού απορρέει από την σοφία του Θεού, η οποία δικαιοσύνη συναντάται στο έλεος αυτού, το οποίο στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο, αδελφό και εχθρό. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η προσφορά, η οποία διέπεται από την λογική πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωση αληθείας ελθείν. Η δικαιοσύνη του Θεού βρέχει για δικαίους και αδίκους, η δικαιοσύνη του Θεού σώζει τον δίκαιο, τον άγιο αλλά και τον ληστή. Η δικαιοσύνη του Θεού θα πρέπει να διέπει και όλους εμάς, ο λόγος διότι ο δίκαιος μόλις σώζηται, που θέλει φανή ο αμαρτωλός; Η μετάνοια μας οδηγεί στην αναγέννηση, η αναγέννηση μας εξασφαλίζει την δικαιοσύνη και την λογική του Θεού. Το επόμενο πνευματικό στάδιο είναι η αγιότητα, η οποία μας καθιστά Θεούς.
Δικαιοσύνη Θεού: Η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει ενώ η δικαιοσύνη του κόσμου πάντα απαιτεί. Θα αγωνίζομαι ώστε: α) να δίνω στους συνανθρώπους μου ότι θα ήθελα να μου δίνουν και β) να κάνω στους άλλους ότι οι άλλοι θα ήθελα να μου κάνουν.
Δικαιοσύνη Θεού: Πάντα προσφέρει, αιώνια προσφορά χωρίς ανταπόδοση. 
Δικαιοσύνη κόσμου: Πάντα απαιτεί, προσφέρει με ανταπόδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου