Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Βασιλεία Θεού:


Βασιλεία Θεού: Βασιλεία Θεού σημαίνει να βασιλεύουμε του έτερου κακού εαυτού μας, ώστε αυτός ο κακός εαυτός μας να μην έχει ουδεμία εξουσία. Σήμερα την εξουσία του, την βλέπουμε με τις ασθένειες, με τον πόνο, με την φθορά, με τον θάνατο, με τους πολέμους, με τους εγωισμούς, με τις πονηρίες κ.λπ.. Ο Θεός μας καλεί να βασιλέψουμε του έτερου κακού εαυτού μας διά του αγιασμού, διά του καθαρισμού, διά του γνώθι σαυτόν, διά της ζώσης πίστεως. Αν δεν νικήσουμε διά του πνεύματος του Θεού την αμαρτία, η οποία στεγάζεται μέσα μας αιώνες τώρα, την βασιλεία του Θεού δεν θα την βρούμε ποτέ, όσο και αν επικεντρωνόμαστε σε νηστείες, σε προσευχές, σε επικλήσεις ή παρακλήσεις. Ο Θεός έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών, όχι για να ασχολούμεθα με τα βρώματα, αλλά για να μιμηθούμε το παράδειγμά του. Μόνο έτσι θα επικρατήσουμε του θανάτου και θα χτίσουμε την οικογένεια της ζωής, του Θεού σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όλα τα μέσα να το κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε και να συνταχθούμε με το θέλημά του, αναπτύσσοντας αυτό. Η βασιλεία, ας γνωρίζουμε ότι είναι εντός ημών και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Χτίζεται η βασιλεία του Θεού μέσα μας, αναπτύσσοντας στην ζωή μας τα στοιχεία του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εις ημάς νου Χριστού, αυτός ο νους είναι ισχυρός και ανίκητος σε όλα τα ερεθίσματα και τις επιθέσεις του πονηρού. Εύχομαι να δημιουργήσουμε με τον αγώνα μας, όλα τα παιδιά που συμμετέχουμε στους αγώνες της Φωνής Θεού, νου Χριστού. Όταν δημιουργήσουμε νου Χριστού, θα καταλάβουμε ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι έξω από εμάς, ούτε είναι σε άλλα σύμπαντα ή ουρανούς όπου πολλοί σήμερα επικαλούνται, αλλά είναι μέσα μας. Ας αλλάξουμε την πίστη που είχαμε μέχρι χτες, υιοθετώντας την μεταθανάτια ζωή. Ο Θεός δεν δημιούργησε αυτόν τον τρισμέγιστο κόσμο για να τον απορρίπτουμε, δεν δημιούργησε αυτό το σώμα με τις άπειρες δυνατότητες ώστε να το οδηγούμε με τον λάθος τρόπο ζωής που επιδιώκουμε στον θάνατο. Ο Θεός είναι ζωή και δίνει ζωή, ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Ας αποβάλλουμε ότι νεκρό έχουμε μέσα μας και ας υιοθετήσουμε ότι παραγγέλνει ο Θεός Πατέρας, διά μέσω του Υιού του και του Παρακλήτου.

Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων: Ο Θεός είναι η μόνη αλήθεια, διότι σε αυτόν χρωστάμε την ύπαρξη μας, την ζωή μας, την αναγέννησή μας, την μεταστοιχείωσή μας, τα πάντα. Γι’ αυτό να λέμε με δυνατή φωνή, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γής· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον· και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς· και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν.

Βίον ατάραχον και ησύχιον: Δεν είναι δυνατόν Χριστιανός να μην προσεύχεται με συντριβή και πόνο καρδιάς για τις αρχές και τις εξουσίες, ώστε να διάγουμε βίο ειρηνικό και ατάραχο, αφού εξαρτάται η ειρήνη από τους άρχοντες. Όταν αυτοί είναι του Θεού έχουμε ειρήνη και ο κόσμος αναπτύσσεται φυσιολογικά. Αν όχι, τότε τα πράγματα μέσα στις κοινωνίες δαιμονίζονται. Γι’ αυτό να προσευχόμαστε, ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις θετικές ευεργεσίες της ειρηνικής εποχής που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια και να αναπτύσσουμε το πνεύμα του Θεού στην ζωή μας. Χρειάζονται ειρηνικές συνθήκες για να μπορέσουμε να αναγεννήσουμε εαυτό. Ύστερα ο Θεός μέσω ημών να διατηρήσει την ειρήνη στον κόσμο αιώνια, εξασφαλίζοντας και έναν πολυποίκιλο πνευματικό πλούτο.

Βλασφημία του αγαθού: Αν κάποιος σκανδαλίζεται με το αγαθό που ο Θεός εναπόθεσε μέσα μας, ώστε να αναπτυχθούμε κατά Θεό σε ένα άλλο υπερβατικό ουσιαστικό επίπεδο το οποίο αυξάνει την ζωή μας, τότε ας μην επιμένουμε. Ο λόγος είναι, διότι τα στερεότυπα του κόσμου, οι συνήθειες του κόσμου τον έχουν καταβάλει τόσο πολύ τον άνθρωπο αυτόν που η συνείδησή του, του απαγορεύει σήμερα να υιοθετήσει μία διδασκαλία η οποία τον καθιστά ελεύθερο και αιώνιο. Ας απομακρυνθούμε από κοντά του, ώστε να μην γινόμεθα σκάνδαλο στην ζωή του και προβαίνει συνέχεια με τον θυμό που του επιφέρει ο δικός μας τρόπος προσέγγισης στον Θεό, στην κρίση και στην καταλαλιά και αυτό για μην βλαστημείται το αγαθό που παρέχει ο Θεός σε εμάς.

Γνήσιος μαθητής του Χριστού: Είναι αυτός που αντιμετωπίζει πειρασμούς και σκάνδαλα και παραμένει αμετάβλητος στις αρχές του Χριστού, οι οποίες είναι γεμάτες αγάπη, η οποία αγάπη στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου